Bí kíp để tải phần mềm quản lý mua bán hàng SaleClick siêu nhanh

Phần mềm quản lý bán hàng SaleClick bao gồm đầy đủ các nghiệp vụ mua hàng, bán hàng, nhập xuất tồn, quản lý công nợ và thu chi tiền mặt nhằm đáp ứng cho các Công ty thương mại, các Cửa hàng bán lẻ và các hệ thống Đại lý phân phối.

Được xây dựng trên nền tảng công nghệ .Net tiên tiến, hệ quản trị cơ sở dữ liệu là SQL server có sức chứa dữ liệu rất lớn, bảo mật cao và hỗ trợ hoàn toàn Unicode.

Các phân hệ nghiệp vụ

* Mua hàng – công nợ phải trả
* Xây dựng chính sách giá bán theo Khách hàng
* Xây dựng các chương trình khuyến mãi
* Quản lý Khách hàng thân thiết, thẻ VIP
* Bán sỉ – công nợ phải thu
* Xử lý nghiệp vụ bán lẻ
* Nhập xuất tồn kho
* Thu chi công nợ, thu chi tiền mặt
* Báo cáo quản trị: bán hàng, tồn kho, lãi lỗ, kết quả kinh doanh, phân tích về chi phí, phân tích công nợ.

Những điểm nổi bật

Giao diện: Giao diện đồ họa ấn tượng và thân thiện với người sử dụng, cho phép định nghĩa các trường thông tin theo người sử dụng.
Tiện ích: SaleClick cung cấp nhiều tiện ích xử lý, tiện ích import/export dữ liệu từ excel hỗ trợ nhập xuất bằng máy barcode, tiện ích thiết kế báo cáo, mẫu in chứng từ.
Nghiệp vụ bán hàng chuyên sâu: bán sĩ, bán lẻ, thanh toán bằng nhiều hình thức trên cùng một hoá đơn bán, xây dựng chương trình khuyến mãi tự động, nhận diện khách hàng thân thiết.
Xây dựng chính sách giá bán hàng linh hoạt: cho phép xây dựng bảng giá bán hàng theo từng khách hàng tại từng thời điểm cụ thể, chương trình hỗ trợ các công cụ tính giá và thiết lập bảng giá nhanh chóng.
Theo dõi doanh thu nhân viên: Theo dõi doanh thu bán hàng theo ca, theo nhân viên thu ngân, nhân viên bán hàng.
Quản lý công nợ: Quản lý công nợ phải trả, công nợ phải thu chặt chẽ, phân tích được tuổi nợ, hỗ trợ lên kế hoạch thanh toán hợp lý.
Hàng hóa: Quản lý đầy đủ các thông tin hàng hóa như: kích thước, màu sắc, trọng lượng, đóng gói, hình ảnh, một mặt hàng được quản lý vừa mã hàng và mã vạch.
Quản lý kho: quản lý nhập xuất theo lô, theo hạn sử dụng, nhập xuất theo nhiều đơn vị tính, theo dõi hàng hóa cận date. Thiết lập tồn kho tối thiếu và cảnh báo tồn kho âm.
Import/Export excel: tất cả các báo cáo, bảng kê trong SaleClick đều hỗ trợ chức năng xuất dữ liệu ra file excel. Các mẫu biểu chứng từ, mẫu biểu báo cáo được thiết kế trên Crystal Report có khả năng xuất ra các ứng dựng mở rộng khác như: excel, word, text, pdf. Ngoài ra chương trình còn hỗ trợ import dữ liệu từ excel vào chương trình, giúp cho công việc thiết lập các hệ thống danh mục, các số dư đầu kỳ được thực hiện một cách tự động.
Quản trị: cung cấp các báo cáo thống kê phân tích về mua hàng, bán hàng, tồn kho, công nợ và các báo cáo về lãi lỗ kinh doanh, tổng hợp chi phí, tổng hợp doanh thu bán hàng. Các báo cáo quản trị được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau: theo ngày, theo từng tháng, theo từng quý và theo năm. Giúp người quản lý có những số liệu phân tích chính xác để điều chỉnh về kế hoạch bán hàng cho hợp lý.
Môi trường hoạt động của hệt thống:SaleClick hoạt động được trên tất cả các phiên bản của Windows, trong môi trường mạng LAN, WAN.

Phần mềm quản lý mua bán hàng SaleClick

Phần mềm quản lý mua bán hàng SaleClick

Phần mềm quản lý mua bán hàng SaleClick

>

Phần mềm quản lý mua bán hàng SaleClick

Theo evietsoft

THÔNG TIN THÊM VỀ SALECLICK

Tại màn hình chính của chương trình sẽ thể hiện tất cả các phân hệ nghiệp vụ chính như sau:

QUẢN LÝ HỆ THỐNG

 • Đăng nhập: đăng nhập lại bằng tài khoản sử dụng khác
 • Sao lưu dữ liệu: khai báo chế độ backup (sao lưu) dữ liệu
 • Phục hồi dữ liệu: phục hồi dữ liệu của chương trình từ file backup
 • Thanh lý dữ liệu: xóa dữ liệu đã phát sinh trong chương trình
 • Đổi mã danh mục: đổi mã cho danh mục cần đổi
 • Phân quyền: tạo người sử dụng và phân quyền sử dụng

THIẾT LẬP BAN ĐẦU

 • Danh mục chung: tạo ra các danh mục dùng chung
 • Hệ thống công tơ: khai báo cách tăng số chứng từ tự động, mã danh mục tự động
 • Tham số hệ thống: khai báo các thông tin về Công ty, các ràng buộc trong chương trình.
 • Đầu kỳ công nợ: khai báo số dư công nợ của Khách hàng, Nhà cung cấp tại thời điểm sử dụng chương trình.

CÁC DANH MỤC

 • Đối tác: khai báo thông tin Khách hàng, Nhà cung cấp, Nhân viên
 • Hàng hóa: khai báo thông tin hàng hóa, nguyên liệu, thành phẩm, vật tư
 • Bảng giá: xây dựng bảng giá bán hàng cho hàng hóa.
 • Loại/nhóm: xây dựng các loại/nhóm cho hàng hóa, khách hàng
 • Địa điểm: xây dựng các Vùng Miền, Tỉnh Thành, Quận Huyện
 • Liên kết: tạo các liên kết giữa Bảng giá – Khách hàng, Hàng hóa – Chi phí, Người dùng – Nhân viên
 • Khuyến mãi: Xây dựng các chương trình khuyến mãi.
 • Thẻ VIP: theo dõi các Khách hàng thành viên, thẻ VIP
 • Chi phí: khai báo các chi phí của Công ty.
 • Ngôn ngữ: chọn ngôn ngữ sử dụng

MUA HÀNG – CHI TIỀN

 • Phiếu nhập mua: nhập hóa đơn mua hàng từ Nhà cung cấp
 • Phiếu trả hàng: lập phiếu trả hàng lại cho Nhà cung cấp
 • Phiếu chi công nợ: chi tiền trả công nợ cho Nhà cung cấp
 • Phiếu chi tiền mặt: chi tiền mặt cho những khoản khác(không phải chi công nợ)

BÁN HÀNG – THU TIỀN

 • Hóa đơn bán hàng: hóa đơn xuất bán hàng cho Khách hàng (bán sỉ)
 • Hóa đơn bán lẻ: hóa đơn bán lẻ cho Khách hàng vãng lai (bán lẻ)
 • Phiếu trả hàng: nhập hàng trả lại từ Khách hàng
 • Phiếu thu công nợ: thu tiền công nợ từ Khách hàng
 • Phiếu thu tiền mặt: các phiếu thu tiền mặt khác

KHO HÀNG

 • Phiếu nhập kho: nhập hàng hóa vào kho
 • Phiếu xuất kho: xuất hàng hóa ra khỏi kho
 • Phiếu chuyển kho: luân chuyển hàng hóa giữa các kho
 • Kiểm kho: kiểm kê hàng hóa tại từng kho

BÁO CÁO

Báo cáo mua hàng: những báo cáo liên quan đến mua hàng

 • Bảng kê phiếu nhập hàng: danh sách các phiếu nhập mua hàng
 • Bảng kê phiếu trả hàng: danh sách các phiếu xuất trả hàng cho Nhà cung cấp
 • Bảng kê phiếu chi công nợ:danh sách các phiếu chi trả công nợ cho Nhà cung cấp
 • Bảng kê phiếu chi tiền mặt: danh sách các phiếu chi tiền mặt
 • Báo cáo mua hàng: báo cáo số lượng và giá trị mua hàng theo từng mặt hàng
 • Báo cáo công nợ phải trả: báo cáo công nợ phải trả cho Nhà cung cấp

Báo cáo bán hàng: những báo cáo liên quan đến bán hàng

 • Bảng kê hóa đơn bán hàng: danh sách các hóa đơn bán hàng
 • Bảng kê phiếu nhận hàng trả: danh sách các phiếu nhập hàng bán bị trả lại
 • Bảng kê phiếu thu công nợ:danh sách các phiếu thu công nợ Khách hàng
 • Bảng kê phiếu thu tiền mặt: danh sách các phiếu thu tiền mặt
 • Báo cáo bán hàng: báo cáo số lượng và giá trị bán hàng theo từng mặt hàng
 • Báo cáo công nợ phải thu báo cáo công nợ phải thu từ Khách hàng

Báo cáo kho hàng: những báo cáo liên quan đến kho hàng

 • Bảng kê chứng từ kho hàng: danh sách các phiếu nhập – xuất – chuyển hàng
 • Báo cáo nhập xuất tồn: tổng hợp nhập xuất tồn hàng hóa
 • Báo cáo tồn kho:báo cáo số lượng và giá trị hàng tồn kho
 • Thẻ kho: theo dõi tình hình nhập xuất tồn của mặt hàng theo từng chứng từ

Báo cáo quản trị: những báo cáo tổng hợp

 • Báo cáo kết quả kinh doanh tổng hợp: xem tình hình kinh doanh chung
 • Báo cáo kết quả kinh doanh lãi lỗ: xem lãi lỗ theo hình thức tổng hợp
 • Báo cáo lãi ròng: xem lãi ròng theo mặt hàng
 • Báo cáo chi phí:báo cáo phát sinh chi phí theo khoản mục phí
 • Sổ quỹ tiền mặt: theo dõi thu – chi – tồn quỹ

tkw