Cài đặt phần mềm bán hàng DMS 2010 thế nào?

 Phần mềm bán hàng DMS 2010

Nội dung quản lý:

– Quản lý nhập mua, xuất bán hàng

– Quản lý thu, chi : Thu tiền của khách hàng, chi trả tiền hàng cho nhà cung cấp, chi huê hồng, …

– Báo cáo hàng tồn theo kho, nhóm hàng, mặt hàng.

– Báo cáo công nợ phải thu, phải trả

– Báo cáo doanh số bán theo khách hàng hoặc nhân viên bán hàng. Có cột thể hiện tiền chênh lệch giữa giá vốn và giá bán.

>

– Báo cáo tổng hợp kết quả lãi lỗ

– Báo cáo khác theo yêu cầu.

Sản phẩm của chúng tôi sử dụng công nghệ .NET của Microsoft với cơ sở dữ liệu MS SQL Server bảo mật nên khắc phục được các nhược điểm mà hầu hết các phần mềm thị trường viết trên Visual Foxpro hay gặp phải như: Lỗi font chữ, lỗi file dữ liệu khi bị cúp điện đột ngột, chạy chậm khi phát sinh dữ liệu lớn, dễ bị virus phá hỏng file dữ liệu, …

 

Chương trình được thiết kế đặc biệt đơn giản để bộ phận bán hàng ở mọi trình độ đều có thể sử dụng được.

Chức năng phân quyền chặt chẽ giúp cho người quản lý có thể kiểm soát mọi thao tác trên số liệu của nhân viên nhập liệu và bán hàng, từ đó đưa ra được biện pháp xử lý kịp thời, tránh thất thoát doanh thu và tài chính.

THÔNG TIN THÊM VỀ DMS 2010 – PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Tải dotnet framework 2.0 (dotnetfx2.0.exe) và cài đặt vào máy.

Tải công cụ Crystal Reports for .NET Framework 2.0 (CRRedist2005_x86.exe) và cài đặt vào máy.

Sau khi cài đặt xong, vào chương trình với:

Tên người dùng: admin

Mật khẩu: Bỏ trống

tkw