Download phần mềm AutoKrypt for Mac full miễn phí

GIỚI THIỆU

AutoKrypt for Mac

Một ứng dụng hữu ích có thể giúp người sử dụng mã hóa và giải mã các tập tin hoặc thư mục và thư mục con của nó…

AutoKrypt là phần mềm mã hóa được thiết kế để tự động mã hóa hoặc giải mã các tập tin và thư mục. Các phương pháp mã hóa của AutoKrypt bao gồm dựa vào mật khẩu, khóa công cộng và cá nhân, khóa bí mật, mật khẩu OpenPGP, khóa công cộng và cá nhân OpenPGP.

 

Một số tính năng của chương trình:

Encryption Profiles cho phép bạn nhanh chóng thêm các cấu hình mã hóa và giải mã. Những tập tin này có thể được sử dung trong việc mã hóa hoặc giải mã

>

– Thao tác Encryption cho phép bạn mã hóa các tập tin hoặc toàn bộ thư mục và thư mục con của nó
– Thao tác Decryption cho phép giải mã các tập tin hoặc toàn bộ thư mục và thư mục con của nó
Key Generator có thể tạo các khóa bí mật, công cộng, cá nhân, cá nhân và công cộng OpenPGP
Key Store manager cho phép bạn nhập hoặc xuất ra các khóa để sử dụng bên ngoài.

 
 

tkw