Download phần mềm ClamAV for Mac miễn phí

ClamAV for Mac là một bộ công cụ chống virus cho UNIX, được thiết kế đặc biệt để quét thư điện tử trên cổng email, giúp bảo vệ hộp thư của bạn được an toàn.

ClamAV

Một số tính năng chính:

  • Dòng lệnh quét
  • Quét virus thư viện C
  • Tích hợp hỗ trợ cho các định dạng lưu trữ khác nhau, bao gồm Zip, RAR, Tar, Gzip, Bzip2, OLE2, Cabinet, CHM, BinHex, SIS …
  • Tích hợp hỗ trợ cho hầu hết các định dạng tập tin email
  • Tích hợp hỗ trợ cho ELF thực thi và Portable thực thi, các tập tin nén với UPX, FSG, Petite, NsPack, wwpack32, Mew, Upack.
  • Tích hợp hỗ trợ cho định dạng tài liệu phổ biến bao gồm MS Office và các file MacOffice, HTML, RTF và PDF

>
tkw