IOS

Hướng dẫn tạo tài khoản iCloud, Apple ID miễn phí

Hướng dẫn tạo tài khoản iCloud, Apple ID miễn phí

Hướng dẫn tạo tài khoản iCloud, Apple ID miễn phí Có thể nói iCloud vô cùng quan trọng đối với người sử dụng thiết bị iOS, giúp người dùng lưu trữ danh bạ, email, ghi chú, nhạc, hình ảnh và các ứng dụng một cách dễ dàng. Nhằm đồng bộ hóa dữ liệu giữa các thiết bị iOS, Mac OS X … Xem chi tiết