Link miễn phí phần mềm Fugu 1.2.0 for Mac full rack

 

GIỚI THIỆU

Fugu 1.2.0 for Mac

Fugu là một công cụ đồ họa được phát triển từ ứng dụng dạng dòng lệnh Secure File Transfer. Cơ bản, Secure File Transfer Protocol (SFTP) rất giống với File Transfer Protocol (FTP), chỉ có một điểm khác biệt với FTP đó là khi sử dụng SFTP thì toàn bộ phiên là việc được mã hóa, do đó giảm thiểu khả năng bị tác động bởi các công cụ nhóm ba. Ngoài ra Fugu cũng hỗ trợ cho giao thức truyền file SCP, và khả năng tạo các đường hầm bảo mật qua SSH.
 

Fugu for Mac cho một giao diện để chuyển giao dòng lệnh Secure File (SFTP). Toàn bộ ứng dụng được mã hóa cho phép bạn tải lên và tải về các tập tin an ninh tổng thể.

Cung cấp một giao diện đó, nếu không phải là một chút thô sơ, tương tự như hầu hết các khách hàng FTP. Bạn có thể duyệt qua các thư mục của bạn, kéo và thả các tập tin và hình ảnh xem trước. Fugu bao gồm đầy đủ tải lên thư mục và lịch sử.

Về an ninh, không chỉ xử lý Fugu SFTP, nhưng bạn cũng sẽ tìm thấy nó làm việc với SCP và SSH. Bạn có thể tạo các đường hầm SSH của riêng bạn, hoàn hảo để truyền thông tin được mã hóa. Fugu cũng tương tác tốt với Keychain của máy Mac của bạn và xử lý các Public Key Authentication.

làm việc với biên tập viên bên ngoài và bạn an toàn thay đổi quyền và chủ sở hữu hoặc nhóm truy cập. Ứng dụng này cũng có thể kết nối đến các cảng khác.

 Link download miễn phí phần mềm : 

>
tkw