Link miễn phí phần mềm Intego NetBarrier X5 10.5.5 cho Mac

GIỚI THIỆU

Intego NetBarrier X5 10.5.5

Intego NetBarrier X5 là giải pháp bảo mật Internet cho máy tính Macintosh chạy Mac OS X. Nó cung cấp sự bảo vệ toàn diện chống lại các cuộc xâm nhập thông qua mạng Internet hoặc một mạng cục bộ. NetBarrier X5 bảo vệ máy tính của bạn khỏi sự xâm nhập bằng cách liên tục lọc tất cả các hoạt động mà truy cập vào và thoát qua Internet hoặc mạng. Chương trình bảo vệ bạn khỏi những tên trộm, hacker và những kẻ xâm nhập, và cảnh báo bạn một cách tự động nếu có hành vi đáng ngờ xảy ra.

NetBarrier X5 có một bức tường lửa cá nhân lọc các dữ liệu khi nó đi vào và rời khỏi máy tính của bạn. Một tập hợp đầy đủ các quy tắc lọc cơ bản được sử dụng theo mặc định, và chế độ bảo vệ tùy chỉnh của nó cho phép bạn tạo các quy tắc riêng của bạn nếu cần.

NetBarrier X5 cũng bao gồm các công cụ mạnh mẽ để theo dõi hoạt động mạng và cách sử dụng của bạn. Các hoạt động của nó cho biết lưu lượng mạng của bạn trong thời gian thực, và các chức năng quản lý bổ sung của nó cung cấp cho bạn thông tin cần thiết trên máy tính, mạng và các dịch vụ và các kết nối đang hoạt động.

Giao diện chính

>
 
Link download :

tkw