Mẹo tải phần mềm bán hàng TCSoft CRM siêu độc

Phần mềm bán hàng TCSoft CRM là phần mềm quản lý bán hàng chuyên nghiệp. Hỗ trợ quản lý thông tin sản phẩm, thông tin khách hàng, quản lý quỹ, hàng tồn kho, thống kê công nợ, báo cáo tình hình kinh doanh… 

Phần mềm bán hàng TCSoft CRM

Bộ phần mềm quản lý bán hàng của TCSoft được chia thành 2 phiên bản, với những chức năng riêng biệt:

 • TCSoft CRM 4.6: Dành riêng cho các cửa hàng tạp hóa, thời trang, siêu thị….
 • TCSoft CRM 5.0: Dành cho các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm máy tính, máy công nghiệp, điện thoại, điện tử…

Tùy nhu cầu sử dụng của mỗi doanh nghiệp mà download cho phù hợp. Đặc biệt, TCSoft CRM tích hợp hệ thống báo cáo online, giúp các doanh nghiệp quản lý từ xa một cách thuận tiện thông qua điện thoại, máy tính bảng, Laptop.

Phần mềm bán hàng TCSoft CRM

Chức năng chính của phần mềm quản lý bán hàng TCSoft CRM

Quản lý thông tin khách hàng

 • Nhập thông tin khách hàng như: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ, email…
 • Cập nhật thông tin khách hàng khi có sự thay đổi.
 • Lưu trữ danh sách khách hàng trong cơ sở dữ liệu.
 • Tìm kiếm thông tin khách hàng dễ dàng.

Quản lý thông tin sản phẩm

 • Nhập thông tin sản phẩm: Tên sản phẩm, đơn vị, bảo hành, mô tả.
 • Lưu trữ toàn bộ thông tin sản phẩm.
 • Giá bán sản phẩm được phân theo từng cấp khách hàng.

Phần mềm bán hàng TCSoft CRM

Quản lý vật tư và tồn kho

 • Theo dõi các chứng từ nhập kho, xuất kho, chuyển kho nội bộ và đánh giá tồn kho.
 • Tính giá tồn kho theo phương pháp đích danh.
 • Theo dõi lượng hàng hóa tồn kho vượt mức tối đa và nhỏ hơn mức tối thiểu cho từng mặt hàng.
 • Theo dõi hàng tồn tức thì và tồn vốn tức thì của từng kho và từng loại hàng, theo từng ngày.
 • Thống kê lượng xuất nhập tồn kho tức thì.
 • Lập các báo cáo chứng từ nhập xuất kho, thẻ kho, tồn kho theo từng kho hay toàn doanh nghiệp, theo từng tài khoản, mã hàng, kho hàng…

Phần mềm bán hàng TCSoft CRM

>

Quản lý quỹ

 • Theo dõi và hạch toán chính xác các khoản tiền mặt, ngân hàng, tiền đang chuyển của từng quỹ và tài khoản ngân hàng.
 • In trực tiếp phiếu thu chi theo mẫu từ chương trình, các bảng kê, nhật ký chứng từ, báo cáo lưu chuyển.
 • Quản lý vốn theo từng thời điểm.

Quản lý công nợ

 • Theo dõi và hạch toán các khoản công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng…
 • Theo dõi được hạn mức công nợ, tuổi nợ chi tiết cho từng khách hàng.
 • In ấn bảng thông báo nợ, chứng từ chưa thanh toán dứt điểm.
 • Tổng hợp công nợ, bảng kê đối chiếu công nợ đến từng đơn vị khách hàng và chi tiết từng người giao dịch, từng phiếu giao dịch…

Phần mềm bán hàng TCSoft CRM

Quản lý tài sản cố định

 • Quản lý theo từng đối tượng sử dụng, loại tài sản, nguồn vốn.
 • Tính khấu hao theo phương pháp tuyến tính.
 • In trực tiếp thẻ theo dõi tài sản cố định.
 • Báo cáo theo nhiều hình thức như đơn vị sử dụng, loại tài sản, nguồn vốn, in khấu hao cơ bản, kiểm kê tài sản, thuyết minh tăng giảm.
 • Quản lý tài sản cố định và tăng giảm theo nhiều hình thức.

Quản lý và theo dõi doanh thu bán hàng

 • Theo dõi và hạch toán doanh thu bán hàng, hàng bán trả lại…
 • Phân tích doanh thu theo nhiều loại hình hoạt dộng sản xuất kinh doanh, theo khoản mục, đơn vị, nhân viên, chi tiết doanh thu đến từng phiếu xuất nhập…
 • Phân tích doanh thu theo theo từng thời điểm tính.

Tạo mã vạch chuyên dụng

 • Hỗ trợ đọc mã vạch.
 • Tạo và in mã vạch (barcode) theo chuẩn quốc tế.

Phần mềm bán hàng TCSoft CRM

Quản lý tổng hợp

 • Theo dõi tổng hợp quỹ, công nợ, tài sản cố định, vốn bằng tiền, vồn hàng tồn.
 • Thiết lập các công thức tính toán tự động khi theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Quản lý quá trình thu chi, luân chuyển tiền giữa các quỹ.
 • Thống kê thu chi theo các điều kiện: ngày tháng, nhân viên, quỹ, đơn vị…
 • Báo cáo tổng hợp thu chi theo thời điểm cần báo cáo.
 • Báo cáo chi tiết tình hình thu chi, lịch sử thu chi của doanh nghiệp.

Phần mềm bán hàng TCSoft CRM

Quản lý bảo hành

 • Nhận bảo hành từ khách hàng.
 • Gửi sản phẩm bảo hành đến nhà cung cấp.
 • Nhận sản phẩm bảo hành từ nhà cung cấp.
 • Trả sản phẩm bảo hành cho khách hàng.
 • Kiểm tra, thống kê, kiểm soát tình trạng của các sản phẩm trong thời gian bảo hành.
 • In phiếu cho khách hàng.
 • Thống kê các phiếu theo tình trạng bảo hành của từng sản phẩm.
 • Thống kê tất cả các sản phẩm, các phiếu trong kho bảo hành.

Phần mềm bán hàng TCSoft CRM

Nhờ đó, chủ doanh nghiệp có thể theo dõi tình hình kinh doanh của doanh nghiệp mình một cách chi tiết thông qua: Thống kê nhập, xuất, tồn, báo cáo doanh thu, báo cáo thu chi, biểu đồ thống kê.

tkw