Phần mềm quản lý email hiệu quả – MailTags for Mac 5.0.2

GIỚI THIỆU

MailTags for Mac – Quản lý email hiệu quả

Với MailTags for Mac, bạn có thể thêm các lời bình, ngày hết hạn, các dự án và ưu tiên cho các thông báo ngay trong cửa sổ hiển thị email của bạn. Sau đó bạn có thể sử dụng những dữ liệu này như những tìm kiếm Spotlight cơ bản, Smart Mailboxes, và Mail Rules.

Bạn có thể tạo một Smart Mailbox để hiển thị toàn bộ tin nhắn trong dự án có ngày đáo hạn là 3 ngày tới. Ngoài ra, MailTags cũng có thể tiếp hợp với Mail Act-On, cho phép bạn đánh dấu các thông báo đơn giản hơn bằng cách nhấn phím hoặc bằng những thiết lập cho nhận email. Ví dụ, bạn có thể tạo một lệnh Act-On cho phím D, giúp thực hiện theo ngày hết hạn của email trong vòng 5 ngày.

Tính năng chính của ứng dụng MailTags for Mac

  • Hỗ trợ Tags, ghi chú và tìm kiếm email
  • Tạo email theo luồng công việc
  • Tạo Tags tự động cho những email có chung đặc điểm
Link download miễn phí phần mềm : 
Tìm thêm : MailTags for Mac, MailTags, quản lý email, tìm kiếm email, tìm kiếm Spotlight,

>
tkw