Tải miễn phí Mac GNU Privacy Guard 2.0.12 beta for Mac full

GIỚI THIỆU

Mac GNU Privacy Guard 2.0.12 beta for Mac

Mac GNU Privacy Guard (hay Mac GPG) là một cổng Mac OS X của GnuPG. Mục đích phát triển công cụ này là để giúp đơn giản hóa tiến trình cài đặt GnuPG, tạo ra một khuôn mẫu giúp các nhà phát triển khác dễ dàng đưa tính năng GnuPG vào các ứng dụng của họ, tích hợp các dịch vụ để cho phép sử dụng các chức năng của GnuPG trong hầu hết các ứng dụng Cocoa, và tích hợp một ứng dụng kiểu GPG Keys dành cho Mac để giúp người dùng quản lý mật khảu thay vì phải quản lý bằng lệnh như trước đây. Công cụ này không cài đặt bất kì ứng dụng người dùng nào, thay vào đó nó sẽ cài đặt một số ứng dụng riêng, bao gồm một chương trình Pinentry (bao gồm một nhóm chương trình thoại cho phép GnuPG đọc mật khẩu và mã PIN một cách bảo mật) ban đầu của MacOSX giúp thực hiện mã hóa dữ liệu trong nhiều ứng dụng.

Chương trình GNU Privacy Guard (GnuPG hay là GPG) là một phần mềm tự do được viết nhằm mục đích thay thế bộ phần mềm mật mã hóa PGP và được phổ biến với giấy phép GNU General Public Licence. Chương trình GPG nằm trong dự án GNU của Tổ chức Phần mềm Tự do (Free Software Foundation). Chương trình GPG hoàn toàn tuân theo các tiêu chuẩn OpenPGP của IETF và được sự ủng hộ của chính phủ Đức. Các phiên bản hiện hành của bộ phần mềm PGP (và chương trình Filecrypt của hãng Veridis) có thể hoạt động chung với GPG và các hệ thống tuân theo tiêu chuẩn OpenPGP khác
 

>
tkw