Tải phần mềm Batch File Rename miễn phí

Batch File Rename

Batch File Rename là phần mềm cho phép bạn thay đổi tên nhiều file rất nhanh chóng trên Macintosh, giúp bạn tiết kiệm thời gian trong công việc.

Tải phần mềm Batch File Rename miễn phí

Người dùng chỉ việc két và thả các file hoặc folder vào icon của phần mềm này và nó sẽ dẫn bạn tới một vài lựa chọn thay đổi tên file. Phần mềm này được thiết kế dành cho Mac OS X – và nó có tất cả các tính năng của phần mềm có mức giá cao hơn, cộng thêm tính năng UNDO. Batch File Rename thực sự tiện ích trong việc thay đổi một tên file dài, giống như thay đổi tên của các file MP3. Phần mềm này cũng rất tiện ích tgrong việc thay đổi tên file ảnh và file nhạc được mua từ iTunes về.

Các tính năng chính của công cụ Batch File Rename

Cắt các ký tự từ phần đầu: Lựa chọn này sẽ cắt các ký tự do bạn xác nhận từ phần đầu của tên file.

Cắt ký tự từ phần cuối: Lựa chọn này sẽ giúp bạn cắt các ký tự do bạn xác nhận từ phần cuối của tên file.

Thay đổi tên file dựa vào một danh sách: Tính năng này thực sự độc đáo. Người dùng lưu lại một văn bản trên máy tính với một danh sách tên mới. Một khi bạn đã tạo được văn bản, kéo các tên bạn muốn thay đổi vào phần mềm Batch File Rename Program. Phần mềm này sẽ dẫn bạn tới việc xác nhận file văn bản, nơi danh sách tên mới được lưu trữ. Sau đó, phần mềm này sẽ lọc các file của bạn theo tên hiện tại của chúng rồi thay thế tên file đầu tiên với tên đầu tiên trong danh sách và cứ tiếp tục như vậy.

>

Thay thế từ: Người dùng có thể thay đổi ký tự hoặc một đoạn từ với ký tự hoặc đoạn từ khác. Tính năng này hoạt động giống như tính năng tìm kiếm và thay thế trong chỉnh sửa văn bản.

Đánh số: Người dùng có thể thêm số thứ tự làm tiền tố hoặc hậu tố cho tên file.

tkw