Tải phần mềm iProtector 1.3 for Mac full rack mới nhất

GIỚI THIỆU

iProtector 1.3 for Mac

Công cụ này giúp bảo vệ những tài liệu, cơ sở dữ liệu, hình ảnh và âm thanh quan trọng được lưu trữ trên ổ cứng. iProtector có thể khóa và mở khóa nhiều file và thư mục theo 20 định dạng mã hóa mạnh khác nhau.

iProtector bảo vệ tài liệu nhạy cảm, cơ sở dữ liệu, Exel, pdf, hình ảnh và các tập tin âm thanh được lưu trữ trên ổ cứng của bạn. iProtector là dễ sử dụng, chỉ cần kéo và thả các tập tin hoặc thư mục vào cửa sổ iProtector. iProtector hỗ trợ PDF, Tiff, JPEG, MOV, DOC, RTF, HTML, Exel, MP3, WAV chỉ để tên một vài. Khi một mật khẩu đã được lựa chọn, bạn có thể chọn từ 13 chế độ mã hóa mạnh mẽ khác nhau để khóa và mở khóa các tập tin hoặc thư mục của bạn.
Dù PDF, video hoặc file âm nhạc, phim ảnh, thư mục, hoặc cơ sở dữ liệu – các nhà phát triển của iProtector hứa hẹn sẽ đảm bảo các tập tin nhạy cảm từ quan điểm trái phép và cũng cung cấp hai mươi thuật toán khác nhau. Các tập tin hoặc thư mục đã chọn sẽ đưa bạn chỉ cần kéo và thả chúng vào cửa sổ chương trình và chọn mật khẩu như là phương pháp mã hóa, thực hiện. Công cụ này có giá khoảng $ 10, một phiên bản demo có sẵn. iProtector 1.3 chạy Mac OS X 10.3.9 và có sẵn như Universal Binary cho Intel Mac trước.

Có gì mới

Phiên bản 1.3:

  • Cố định vấn đề với các tập tin bị khóa xóa được.
  • giao diện cải tiến nhỏ.
  • cải tiến nhỏ về mã.

Yêu cầu

Mac OS X 10.3.9 hoặc mới hơn

 

>
tkw