Tải phần mềm RapidViewer for Mac mới nhất

RapidViewer for Mac

RapidWeaver cho phép bạn dễ dàng chia sẻ dữ liệu trên một trang web tương thích với tất cả các theme và trình duyệt mà không cần bất kì một cài đặt phụ nào.

Tải phần mềm RapidViewer for Mac mới nhất

Gắn dữ liệu trong 2 bước dễ dàng!

Thả và đăng tải.

Bạn đã bao giờ bực mình khi cố gắng thực hiện bài thuyết trình, dữ liệu trên trang web riêng? RapidDocs là plugin hoàn hảo có thể giúp bạn chia sẻ nội dung: chỉ cần kéo các file PDF, word, Tiff, trình chiếu,… và đăng tải.

Các tính năng chính:

>
 • Gắn dữ liệu PDF, PPT, PPTX, TIFF và DOCX
 • Hỗ trợ dữ liệu từ xa
 • Không cần cài đặt plugin phụ
 • Chế độ cấu trúc “compact” và “extended”
 • Cài đặt kích cỡ
 • Cài đặt đường viền
 • Chế độ xem trước
 • Thanh công cụ rõ ràng
 • Xem trước nhanh chóng với các file lớn
 • Hoạt động với tất cả các trình duyệt
 • Tự động cập nhật

Phiên bản mới này có:

Tên mới dành cho plugin

Chú ý: Do vấn đề bản quyền quốc tế, plugin này đã phải đổi tên RapidDocs. Nếu bạn có vấn đề trong việc cập nhật tự động, hãy download và cài đặt RapidViewer từ trang www.omnidea.it/rapidviewer.

Plugin này cần phải đăng ký lại với licence hiện có của bạn. Do thay đổi tên, RapidWeaver sẽ không nhận dạng nó là một bản cập nhật mà là một plugin mới. Nếu bạn sử dụng RapidDocs trong một dự án đã được lưu, hãy thực hiện theo các bước sau để chuyển sang plugin mới:

 • Download và cài đặt RapidViewer
 • Khởi động lại RapidViewer
 • Mở dự án đã được lưu
 • Thêm một trang RapidViewer mới
 • Đăng ký RapidViewer với license RapidDocs
 • Copy và dán tất cả các cài đặt trang từ trang RapidDocs sang trang RapidViewer mới
 • Lưu lại và đăng tải
 • Thoát ra khỏi RapidWeaver
 • Loại bỏ RapidDocs.rwplugin từ folder ~/Library/Applications Support/RapidWeaver

tkw