Tải phần mềm TKB Management Viewer 10.0 Full

TKB Management Viewer – Phần mềm quản lý thời khóa biểu

TKB Management Viewer là phần mềm quản lý thời khóa biểu vô cùng tiện lợi. Hỗ trợ ban giám hiệu nhà trường theo dõi, giám sát hoạt động hàng ngày của nhà trường trong suốt năm học.

Đặc biệt, phần mềm còn tự động bật chuông kêu mỗi khi hết tiết học cũ và bắt đầu tiết học mới, chuông kêu vào lớp và kết thúc giờ học. Đây là tính năng vô cùng hữu ích được đông đảo người dùng yêu thích.

Chức năng chính của phần mềm TKB Management Viewer

Quản lý thời gian biểu tuần:

 • Giúp quan sát, theo dõi và quản lý các sự kiện diễn ra hàng ngày trong tuần.
 • Có thể xem, nhập bổ sung thông tin, sự kiện trực tiếp vào các ngày trong tuần.
 • Gửi nhanh thông tin đến từng giáo viên trong nhà trường.
 • Nhập và xem thông tin chung theo tuần.
 • Đồng bộ với thời gian, đặt chuông reo theo tiết học.
 • In nhanh kế hoạch làm việc tuần.
 • Quản lý thời gian biểu theo từng tiết học:

  • Quan sát thời gian biểu hoạt động của nhà trường theo từng tuần, nhưng thể hiện theo tiết học sáng, chiều.
  • Có thể xem, nhập bổ sung các sự kiện vào từng tiết học trong ngày và tuần.
  • Gửi nhanh thông tin đến từng giáo viên trong nhà trường.
  • Luôn đồng bộ với thời gian hệ thống.
  • ail hoặc tin nhắn.
  • Có chế độ đồng bộ và không đồng bộ thời gian.
  • Cài đặt tiếng chuông reo.
  • In toàn bộ các thông tin, sự kiện ra máy in.
  • Cài đặt tiếng chuông reo theo tiết học.
  • In nhanh kế hoạch làm việc tuần theo tiết học. 

  Quản lý thông tin giáo viên: 

  • Quản lý hoạt động của giáo viên theo thời khóa biểu hiện thời.
  • Được phép xem, nhập các thông tin, sự kiện theo từng tiết học của từng giáo viên.
  • Theo dõi hoạt động lên lớp, dự giờ của giáo viên.
  • Gửi thông tin đến từng giáo viên qua em

Quản lý thời gian biểu theo từng tiết học:

 • Quan sát thời gian biểu hoạt động của nhà trường theo từng tuần, nhưng thể hiện theo tiết học sáng, chiều.
 • Có thể xem, nhập bổ sung các sự kiện vào từng tiết học trong ngày và tuần.
 • Gửi nhanh thông tin đến từng giáo viên trong nhà trường.
 • Luôn đồng bộ với thời gian hệ thống.
 • Cài đặt tiếng chuông reo theo tiết học.
 • In nhanh kế hoạch làm việc tuần theo tiết học.

Quản lý thông tin giáo viên:

 • Quản lý hoạt động của giáo viên theo thời khóa biểu hiện thời.
 • Được phép xem, nhập các thông tin, sự kiện theo từng tiết học của từng giáo viên.
 • Theo dõi hoạt động lên lớp, dự giờ của giáo viên.
 • Gửi thông tin đến từng giáo viên qua email hoặc tin nhắn.
 • Có chế độ đồng bộ và không đồng bộ thời gian.
 • Cài đặt tiếng chuông reo.
 • In toàn bộ các thông tin, sự kiện ra máy in.

 

>
tkw