Tải về phần mềm bán hàng Fast Business Online

Phần mềm bán hàng Fast Business Online là giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện từ các nghiệp vụ kế toán, mua bán, hàng tồn kho, cho tới sản xuất, nhân sự và quan hệ khách hàng. Được xây dựng và phát triển trên nền tảng web, cho phép kết nối các phòng ban lại với nhau một cách nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi trên bất kỳ thiết bị nào.

Phần mềm bán hàng Fast Business Online

Nhờ sử dụng kiến trúc 3 lớp, ngôn ngữ lập trình ASP.NET/Ajax, cơ sở dữ liệu SQL Server, công cụ Crystal Report nên tính linh hoạt và bảo mật rất cao, tương thích với mọi trình duyệt phổ biến nhất hiện nay, bạn không cần phải cài đặt thêm bất cứ phần mềm hỗ trợ nào.

Đặc biệt, luôn cập nhật, sửa đổi, bổ sung theo các quy định mới nhất của Bộ Tài chính, nên người dùng hoàn toàn yên tâm.

Các phân hệ trong phần mềm Fast Business Online

 • Phân hệ kế toán tổng hợp.
 • Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi và tiền vay.
 • Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu.
 • Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả.
 • Phân hệ quản lý bán hàng.
 • Phân hệ quản lý mua hàng.
 • Phân hệ quản lý hàng tồn kho.
 • Phân hệ giá thành sản phẩm.
 • Phân hệ giá thành công trình, vụ việc.
 • Phân hệ quản lý tài sản cố định.
 • Quản lý công cụ dụng cụ.
 • Phân hệ kế toán chủ đầu tư.
 • Phân hệ phân tích số liệu.

Tính năng chính của phần mềm Fast Business Online

Quản lý đơn hàng:

 • Quản lý nhiều loại đơn hàng khác nhau.
 • Tự động tra giá và chiết khấu.
 • Theo dõi giao hàng từng phần.
 • Kiểm tra số lượng hàng tồn kho.
 • Phân bổ tự động hoặc trực tiếp hàng tồn kho cho đủ đơn hàng.
 • Tự động kiểm tra công nợ và treo đơn của những khách hàng vượt hạn mức công nợ.
 • Theo dõi cước vận chuyển và chi phí khác.
 • Quản lý bán hàng nội bộ, tại các đại lý.

Phần mềm bán hàng Fast Business Online

Quản lý số liệu đa tiền tệ:

 • Cho phép lựa chọn cách tính tỷ giá ghi sổ theo phương pháp nhập trước xuất sau, trung bình tháng, trung bình di động, đích danh hoặc tỷ giá giao dịch.
 • Tự động tính tỷ giá ghi sổ và tạo bút toán chênh lệch tỷ giá.
 • Cuối kỳ tính lại tỷ giá ghi sổ của từng khoản, khách hàng, nhà cung cấp.
 • Tự động tạo bút toán chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ.
 • Quy đổi về đồng tiền theo dõi công nợ.
 • Báo cáo in ra theo đồng tiền hạch toán hoặc nguyên tệ.

Quản lý giao dịch, chứng từ:

 • Quản lý trạng thái của từng giao dịch, chứng từ.
 • Khai báo quy trình luân chuyển chứng từ.
 • Định nghĩa, thêm bớt mã giao dịch khác nhau theo yêu cầu.
 • Tự động cập nhật số dư, tồn kho.
 • Kiểm tra số tồn kho, hạn mức tín dụng.
 • Tra cứu số liệu trong khi cập nhật chứng từ.
 • Sắp xếp các dòng trong chứng từ nhanh chóng.

Báo cáo thống kê:

 • Báo cáo số liệu liên năm.
 • Báo cáo so sánh số liệu nhiều kỳ, cùng kỳ khác năm.
 • Hiển thị số liệu báo cáo dưới dạng đồ thị.
 • Xem nhanh báo cáo quản trị đồng thời tại một thời điểm.
 • Kết xuất báo cáo ra Microsoft Excel, Word, Text, hoặc XML.
 • Tự thêm bớt các chỉ tiêu, khai báo công thức tính toán.

Phần mềm bán hàng Fast Business Online

Fast Business Online phù hợp với doanh nghiệp vừa và lớn, tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu, dễ dàng truy cập và quản lý mọi lúc, mọi nơi.

>

tkw