Tải về phần mềm bán hàng Shoppro P.NET miễn phí

 Phần mềm bán hàng Shoppro P.NET

Đây là phiên bản dùng chung cho đa số loại hình bán hàng. Với tiện ích bán hàng nhanh, sử dụng hiệu quả cho các cửa hàng, siêu thị có hệ thống tính tiền bằng mã vạch. Tự điều chỉnh được các báo cáo và chức năng tìm kiếm cực kỳ nhanh.

Chức năng trong quản lý

Công nghệ: Dot.Net
CSDL: SQLServer

– Người dùng tự điều chỉnh TOÀN BỘ các mẫu báo cáo trong Shoppro.
– Chức năng tìm kiếm cực kỳ thông minh được tích hợp trong ShopproNet.
– Giao diện hỗ trợ bán hàng thu tiền trực tiếp tiện lợi cho người dùng khi có hoặc không có máy quét mã vạch. Có thể 100% dùng bàn phím.
– Các chức năng liên quan đến chiết khấu, khuyến mãi mua hàng tăng hàng, mua hàng tính điểm rất thông minh…

Quản lý nghiệp vụ tồn, nhập và xuất hàng hóa vật tư:

 • Quản lý kho/cửa hàng (nơi lưu giữ hàng hoá – vật tư)
 • Quản lý hàng hoá/vật tư theo từng nhóm hàng hoá – vật tư (HHVT): Số lượng, đơn giá vốn và đơn giá mua bán.
 • Xuất nhập bao gồm nhiều hình thức: chuyển kho, trả hàng, xuất/nhập với bộ phận sản xuất.
 • Báo động tồn kho dưới tối thiểu.
 • Giá vốn tính theo phương pháp bình quân gia quyền.
 • Tự động tính toán và phát sinh hhàng loạt các báo cáo: tồn, nhập, xuất và cân đối xuất nhập tồn theo nhiều tiêu chí lọc khác nhau.
 • Tự động chuyển danh sách tồn kho sang đầu kỳ kế tiếp.
 • Hỗ trợ kiểm kê thông qua thiết bị kiểm kê bằng mã vạch.

Quản lý kinh doanh mua bán hàng:

>
 • Quản lý từng chứng từ phát sinh mua bán: Bao gồm cả chiết khấu (% hay theo giá trị của giá trị mua hàng).
 • Chiết khấu chi tiết cho từng mặt hàng, có thể chiết khấu % cho từng khách ấn định trước.
 • Tự động áp dụng chính sách khuyến mãi trong danh sách khuyến mãi mua hàng tặng hàng thiết lập trước.
 • Có thể áp dụng hình thức bán sỉ (trả chậm) và bán hàng thu trực tiếp (như siêu thị).
 • Thống kê bán hàng theo ca.
 • Quản lý doanh số mua bán với nhà cung cấp cũng như khách mua hàng.
 • Quản lý doanh số, doanh thu của từng nhân viên kinh doanh bán hàng.
 • Cung cấp danh sách khách hàng hoặc nhà cung cấp trong khoảng thời gian (nhiều tháng) bất kỳ không có giao dịch nào.
 • Tự phát sinh các báo cáo về lãi lỗ và kết quả kinh doanh, thuế đầu vào và thuế đầu ra cũng như chênh lệch thuế.
 • Báo cáo lãi lỗ theo từng phiếu bán hàng, hay theo từng mặt hàng.
 • Bảng kê hoá đơn tài chính.
 • Tạo các phiếu báo giá và khi bán hàng sẽ tự động lấy giá từ phiếu báo giá.
 • Thực hiện in ấn và quản lý thời hạn bảo hành sản phẩm nếu muốn.
 • Hỗ trợ thay đổi giá quy định bán cho hàng loạt mặt hàng (tăng/giảm) và cần thiết có thể lấy lại nhanh chóng giá cũ.

Quản lý quỹ, các phiếu thu chi:

 • Quản lý từng phiếu thu chi: giá trị, loại thu chi và thanh toán.
 • Tự động phát sinh các báo cáo thu, chi và sổ quỹ: có thể lọc báo cáo theo nhiều tiêu chí như theo loại số chứng từ, loại phiếu, khách hàng hay nhân viên kinh doanh.
 • Quản lý thanh toán chi tiết cho từng phiếu mua bán HHVT.

Theo dõi công nợ nhà cung cấp và khách mua hàng:

 • Tự tạo các báo cáo liên quan đến công nợ sau khi tập hợp các thông tin từ phát sinh mua bán hàng và các phiếu thanh toán.
 • Có chức năng tạo chứng từ xác nhận xóa-giảm/hủy-tăng nợ trong các trường hợp nợ khó giải quyết.
 • Ngoài ra còn có các báo cáo công nợ khách hàng theo khoảng thời gian bất kỳ mà người dùng mong muốn (nhiều tháng liên tục).
 • Báo cáo công nợ chi tiết theo từng phiếu mua bán hàng HHVT.
 • Theo dõi thời hạn cần thanh toán chi tiết cho từng phiếu kể cả mua và bán.
 • Có chức năng báo động khách hàng đã nợ quá mức cho phép đã được người dùng tự quy định trước.

Giải pháp internet truy cập Shoppro từ xa

– Kết nối máy làm việc với internert
– Kết nối máy của Sếp với internet
– Thông qua 1 phần mềm remote desktop TeamViewer do chúng tôi tư vấn Sếp sẽ dễ dàng truy xuất dữ liệu vào máy làm việc như mình đang ngồi trên máy làm việc vậy.
– Nếu có đường truyền tốt có thể truy cập trực tiếp không cân remote desktop.

Lưu ý:

– Dùng cho cấu hình máy mạnh – Hệ quản trị dữ liệu SQL Server và lập trình trên DotNet
– Dùng với .net framework 3.5 trở lên.
– Dùng với SQL Server 2005.
– Khi đăng nhập vào Shoppro cần nhớ tên truy nhập shoppro và mật khẩu cũng là shoppro.
– Shoppro bản Limited chỉ có chạy được từ 15 ngày.
– Shoppro Limited sẽ hạn chế 1 số chức năng.
– Tất cả bộ cài đặt này yêu cầu máy tính phải có Net Framework 3.5.

tkw